“ความดีไม่มีขาย ถ้าอยากได้ต้องทำเอง..”
.
.
ขออนุโมทนาบุญกับทุกคนที่เข้าร่วม scalping project #14 และร่วมกันทำบุญ โรงพยาบาลสงฆ์ อาจจะด้วยเหตุนี้ทำให้ โปรเจค #14 ค่อนข้างราบรื่นและ ปิดโปรเจคด้วยเวลาเพียง 2 วัน
.
การทำบุญนั้นเราอาจจะมองไม่เห็นแต่ผลบุญนั้นมีจริง ชีวิตเราจะดีได้ต้องอาศัยบุญที่สะสมมาด้วย บางคนขยันแทบตายแต่ไม่ก้าวหน้า บางคนแทบไม่ต้องกระดิกตัว แต่ก้าวหน้าเอา ก้าวหน้าเอา สิ่งเหล่านี้ย่อมสั่งสมจากบุญวาสนา ของแต่ละบุคคล ดังนั้น เราควรสั่งสมบุญและสร้างบุญกุศลเมื่อเราสามารถทำได้
การที่เราได้ทำบุญหรือทำความดีร่วมกันนั้นถือเป็นมหากุศล และขอให้ทุกคนหมั่นทำความดีเพื่อสังคมครับ
.
สำหรับใน project 14 นั้น ลุงคงไม่มีอะไรจะพูดถึงมากนัก นอกจาก ความราบรื่น ของโปรเจค ซึ่งออกออเดอร์เพียงไม่กี่ไม้ ก็กำไรถึงเป้าหมายที่ 25% อย่างง่ายดาย และเรากำลังจะก้าวสู่ project#15 กันครับ ใครสนใจสามารถติดต่อลุงได้เลย